PRACE ZIEMNE, SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KAŻDEJ BUDOWY. ICH
GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ZGODNIE
Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ.

W NASZYM KOSZYKU USŁUG ZNAJDUJĄ SIĘ:

 • WYKOPY NA RÓŻNYCH GŁĘBOKOŚCIACH
 • NASYPY
 • USUWANIE HUMUSU
 • SKARPOWANIE POBOCZY
 • UMACNIANIE SKARP
 • WYKONANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH
 • WYKONANIE DRENAŻU
 • ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 • PLANTOWANIE ZIEMI
 • NIWELACJA TERENU
 • REKULTYWACJA TERENU
 • WYKOPY POD FUNDAMENT