PROWADZIMY PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD KONSTRUKCJĘ DROGI.WYKONUJEMY ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKA, KARCZOWANIE, WYCINKA DRZEW,; ROBOTY ZIEMNE, W TYM WYKOPY, NASYPY, ULEPSZENIA I WZMOCNIENIA GRUNTU; PODBUDOWY Z GRUNTU, KRUSZYWA, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, TŁUCZNIA, CHUDEGO BETONU ITP. W ZAKRESIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH
PRZEPROWADZAMY ODWODNIENIE DRÓG, ŚCIEKAMI  PREFABRYKOWANYMI, WSTAWIAMY PRZEPUSTY ITP.

POSIADAJĄC WŁASNY TRANSPORT SAMOCHODOWY, ORAZ SZEREG
WYMAGANEGO SPRZĘTU: WALCE, KOPARKI, RÓWNIARKI,
ZAGĘSZCZARKI, UBIJAKI, ROZSIEWACZE, MAMY MOŻLIWOŚĆ
W PEŁNI KOMPLEKSOWO WYKONAĆ CAŁOŚĆ INWESTYCJI,
ODPOWIADAJĄC OD POCZĄTKU DO KOŃCA ZA JEJ UZYSKANY EFEKT.