Firma TOM-DRÓG Roboty Ziemno-Drogowe Tomasz Kupiec,

powstała w 2006 roku, od początku swojej działalności zajmuje się realizacją robót ziemnych, wyburzeniowych i drogowych.
Nasze doświadczenie zdobywane przez lata praktyki pozwoliło wyspecjalizować naszą kadrę wraz z odpowiednim zapleczem maszynowym w realizacji wyburzeń budynków mieszkalnych, przemysłowych, obiektów mostowych, kominów i innych budowli kubaturowych. Oferujemy również pełne wsparcie na etapie przygotowania obiektu do rozbiórki, prac wyburzeniowych oraz recyklingu i przewozu odpadów.
       Wykonujemy wszystkie roboty ziemne, niezbędne dla procesu realizacji obiektu: makroniwelacje, wymiany gruntu, wykopy, nasypy.
Specjalizujemy się w stabilizacji gruntu, osuszeniu, wzmocnieniu nośności podłoża, metodą mieszania na miejscu, używając do tego celu wszystkich dostępnych na naszym rynku spoiw. Wzmacniamy i ulepszamy grunty, poprawiając ich właściwości geotechniczne, w celach budowlanych, zgodnie z wymogami projektów.
       Stabilizujemy grunty m.in. pod drogi, parkingi, nasypy, place, podbudowy pod posadzki i fundamenty obiektów przemysłowych. Podejmujemy się również realizacji nawierzchni bitumicznych, wraz z wcześniejszym przygotowaniem terenu i wszelkich wymaganych warstw konstrukcyjnych.
       Dysponujemy flotą pojazdów, którą jesteśmy w stanie przewieźć kruszywa, piasek, masy bitumiczne maszyny i urządzenia budowlane, maszyny rolnicze, kontenery budowlane, gotowe wyroby betoniarskie.
Nasz obszerny park maszynowy: koparko-ładowarki, koparki gąsienicowe i kołowe  wyposażone w systemy 3D, ładowarki kołowe, spycharki budowlane, walce budowlane, stabilizatory gruntu, specjalistyczne pojazdy ciężarowe, pozwalają na terminową realizację wyznaczonych inwestycji.