ZAJMUJEMY SIĘ WYBURZENIAMI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, O ZRÓŻNICOWANEJ KUBATURZE. W SWOJEJ PRACY STOSUJEMY METODĘ MECHANICZNĄ, POLEGAJĄCĄ NA WYBURZENIU PRZY UŻYCIU NOWOCZESNEGO ORAZ ODPOWIEDNIO DOSTOSOWANEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO. MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE W ROZBIÓRCE
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ŻELBETOWYCH. ŚWIADCZYMY JEDNOCZEŚNIE USŁUGI POROZBIÓRKOWE, POLEGAJĄCE NA UPORZĄDKOWANIU TERENU I WYWIEZIENIU MATERIAŁU.

WYKONUJĄC SWOJĄ PRACĘ DBAMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNYCH
WARUNKÓW ZARÓWNO DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE NA BUDOWIE,
JAK I SĄSIADUJĄCYCH Z PROWADZONĄ INWESTYCJĄ . ZABEZPIECZAMY
ODPOWIEDNIO TEREN BUDOWY I SUKCESYWNIE REALIZUJEMY
KOLEJNE JEJ ETAPY.

ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE W ROZBIÓRKACH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH, PRZEMYSŁOWYCH, WIELKOGABARYTOWYCH, POZWALA NAM NA WYKONYWANIE PRACY W NAJTRUDNIEJSZYCH
WARUNKACH.
KAŻDA ROZBIÓRKA PRZEPROWADZANA JEST W SPOSÓB INDYWIDUALNY. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC USTALAMY SPOSÓB DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA POWSTAŁYCH ELEMENTÓW. POSIADAJĄC
WYSPECJALIZOWANY OSPRZĘT JESTEŚMY W STANIE UZYSKAĆ ODPOWIEDNIE WIELKOŚCI ROZBIERANYCH ELEMENTÓW.