STABILIZACJA GRUNTU JEST PROCESEM POLEGAJĄCYM NA UZYSKANIU WŁAŚCIWYCH PARAMETRÓW GRUNTU,  POPRZEZ JEGO DOKŁADNE WYMIESZANIE PRZY ZACHOWANIU WŁAŚCIWEJ WILGOTNOŚCI, A TAKŻE ZASTOSOWANIU SPOIW HYDRAULICZNYCH, KTÓRE POMAGAJĄ W UZYSKANIU WŁAŚCIWYCH PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH.
W REZULTACIE STABILIZACJA GRUNTU POZWALA NA UZYSKANIE ZNACZNIE LEPSZEGO PODŁOŻA POD DALSZE PRACE.

STABILIZACJA GRUNTU TO JEDNA Z WIODĄCYCH DZIEDZIN NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. DYSPONUJEMY PROFESJONALNYM SPRZĘTEM, ORAZ DUŻYM DOŚWIADCZENIEM.

NASZE USŁUGI WYKONUJEMY KOMPLEKSOWO POCZĄWSZY OD ROZSYPYWANIA SPOIWA W SPOSÓB RÓWNOMIERNY, POPRZEZ MIESZANIE RODZIMEGO GRUNTU ZE SPOIWEM, PO PROFILOWANIE ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ I KOŃCOWE ZAGĘSZCZENIE.